__0_home_engineering

STROJÍRENSKÝ INŽENÝRING.

„Podle profesí je asi nejmíň vtipů o inženýrech.“ (…)

.

Freelancer.  Převádění poznatků výzkumu a vývoje do praxe, zpracování záměrů, analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie možností, studie proveditelnosti, optimalizace…

„Inženýrství“ jako proces vytváření ekonomicky účinných řešení praktických problémů při využití současných vědeckých poznatků. Inženýrské návrhy jsou podle míry originality a novosti buď rutinní nebo inovativní. Rutinní návrhy využívají zkušenosti i prvky známých úspěšně řešených problémů. Inovativní návrhy řeší novým způsobem nejčastěji málo známé nebo zcela nové problémy.

DVD_videoNEWS_2014

CATVUSA Vlcnov 2014Logo_henkay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes