PORADENSTVÍ.

„S praxí v oboru 40 let by mohly být další informace zbytečné.“ 😉

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků technického charakteru ve strojírenství, v podnikatelských aktivitách, v organizačních a ekonomických otázkách, při plánování, organizaci, kontrole, v oblasti řízení atp. Poskytování odborné pomoci, rad, doporučení a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace. Poradenská činnost v oblasti společenských věd, vystupování, rozvoje osobnosti, barvové poradenství, atp.Lean Sex Sigma 5 lessons

Technologický skauting. Bez inovací nezvýší výrobní firmy svoji konkurenceschopnost. Vlastní vývojové oddělení ale většina společností postrádá. V takovém případě může pomoci externí technologický skaut. Dojednaná cena za poradenství je fixní, podnik proto ušetří na mzdových a režijních nákladech. V případě neúspěchu si navíc skaut neúčtuje za svou práci žádnou odměnu.

Technologický audit. Cílem je zjistit a porovnat technologickou úroveň a posoudit schopnost implementovat optimální technologie. Je především službou pro firmy směřující k technologickému rozvoji. Prvním z několika navazujících kroků je návštěva firmy a pohovor s vedoucími pracovníky. Na základě získaných informací je pro firmu sestaven technologický plán, který obsahuje nabídku technologií, návrh využití vhodných technologií ke zlepšení dalšího rozvoje podnikání.

Re-inženýring  je radikální přetvoření organizačních procesů. Spíše než organizování jednotlivých úseků podniku (jako je výroba, finance, marketing, atd.) a dohlížení na činnosti, které vykonávají, sledujme všechny procesy od pořizování materiálu, přes výrobu až k marketingu a distribuci.

Lean Six Sigma / DVD-video (5 lekcí). Každá firma má svoji strategii řízení, díky níž se snaží dosáhnout maximálního zisku při minimálních nákladech a uspokojit tak přání a potřeby svých zákazníků. Doba se překotně vyvíjí a tomu je nutné přizpůsobovat i podnikání s novými strategickými nástroji, které mají za cíl podnikání ještě více zefektivnit. A jedním z nich je i metoda Lean Six Sigma. Co vlastně v sobě tento pojem skrývá?

Lean management (štíhlá firma). Účelem zeštíhlení by neměl být papír plný slov a tabulek, ale skutečné fyzické zefektivnění procesu výroby.

 

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes