ŠKOLENÍ + KURZY „NA MÍRU“.

„Učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež ukazují, kam jít, ale samy nikam nejdou.”    J.A.Komenský

.

Papír s razítkem znalosti (ani známosti) nenahradí! Co se někdo efektně pokouší vysvětlit (často neúspěšně) několik let, může jiný efektivně zvládnout řádově ve dnech.

Strojařina = vnitrofiremní do-/pře-/školení.

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Jiná mimoškolní výchova a vzdělávání, doučování žáků a studentů, výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech a jiných zotavovacích akcích, zajišťování vzdělávacích programů pro účastníky těchto akcí. Lean Six Sigma 5 lessonsVýuka jazyků, případně znakové řeči, výuka výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie, herectví, mimického projevu atp.. Společenská výchova.

Pořádání odborných kurzů a pořádání seminářů a školení v různých oblastech, zejména organizační zajištění kurzů a školení, zajištění prostor pro konání akce, příprava materiálů a podkladů pro školení, zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost. Zdokonalovací výcvik držitelů řidičského oprávnění. Výuka obsluhy a řízení technických zařízení sloužících pro různé účely.Strojari_2007

DebilitaOstrava_KomenianaPraha_Schola_NovaPraha_Schola_Nova_veletrh3D_anaglyf_space_

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes