DSLR_movie

VIDEO (3D) + FOTO.

„Lépe jednou vidět než desetkrát slyšet.“ (…)

VIDEOZÁZNAMY ( 3D ), TV REPORT., TVORBA, INSTRUKTÁŽNÍ, DOKUMENTY, POSTPRODUKCE, ANIMACE,  FOTOGRAFIE, …

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem (licence) zvukových a zvukově-obrazových záznamů. Činnosti spojené s pořizováním originálních záznamů audiovizuálních děl za účelem využívání jejich rozmnoženin. Voice-over. Činnost vydavatelů a výrobců audiovizuálních děl. Distribuce, prodej a pronájem zvukově-obrazových záznamů. Transformace do DCP formátu. Obsahem činnosti není poskytování počítačového software.__2e_projekt_UBMK_remake

Fotografické služby. Veškeré pořizování, zpracování a úprava fotografií analogovou i digitální technologií. Zhotovování snímků průmyslových, reklamních, portrétních, figurálních a reportážních fotografií. Úpravy fotografických snímků pomocí retuše, kopírování, zmenšování, zvětšování pozitivů a diapozitivů všech formátů. Zhotovování snímků v ateliérech, interiérech i exteriérech s výtvarným zaměřením, a to na všechny druhy fotografických materiálů. Montáž a další úpravy diapozitivů, fotografií a fotografických filmů.

Lean Six Sigma DVDKatapult_4_9_1977_ (1)

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes