VZDĚLÁNÍ ODBORNÉ.

.

„Je dobré předvádět vše tolika smyslům, kolika je možno. Může-li být něco vnímáno najednou více smysly, více to v člověku zůstane.“ J.A.Komenský

 

VÝUKOVÉ VIDEOFILMY / STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE /

NEWS_2014

 

Přehled  DVD-video (vznik do roku 2013)

Art.Nr./obj.č. 059

OBRÁBĚNÍ / Nekonvenční

„Paprskem – vody (WJM), elektronů či iontů“

41 min.

 059 Voda – úvod do obrábění bez klasického nástroje, rozdělení (čistě vodní paprsek, s přísadou abraziva, jenom suché abrazivo), popis strojů, CNC řízení, dosahované parametry, BOZP, ukázky a příklady prací, …  Elektrony – trocha teorie, popis stroje, PC řízení, svařování, vrtání, obrobitelnost, … Ionty– popis metody, ne/výhody, použití, anizotropní leptání, technologie (RIBE, IBIP, IBSD, IBM, IBT), … water jet cutting 2012

Licence š

 verze – česká

16:9

 DVD-video, DVD-data

 

799,50 Kč

31,20 €

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes