„Pokud to neumíš vysvětlit jednoduše, nerozumíš tomu dostatečně dobře.”   A.Einstein
.
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NEWS_2014

 

 

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.
Art.Nr./obj.č. 059

OBRÁBĚNÍ / Nekonvenční

„Paprskem – vody (WJM), elektronů či iontů“

41 min.

059 Voda – úvod do obrábění bez klasického nástroje, rozdělení (čistě vodní paprsek, s přísadou abraziva, jenom suché abrazivo), popis strojů, CNC řízení, dosahované parametry, BOZP, ukázky a příklady prací, … Elektrony – trocha teorie, popis stroje, PC řízení, svařování, vrtání, obrobitelnost, … Ionty– popis metody, ne/výhody, použití, anizotropní leptání, technologie (RIBE, IBIP, IBSD, IBM, IBT), … water jet cutting NOVÉ2012

Licence š

verze – česká

16:9

DVD-video, DVD Data

799,50 Kč

31,20 €

Art.Nr./obj.č. 094
TVÁŘENÍ
„Volné kování“
36 min.
094 Úvod do tváření kovů, diagramy, teploty, barvy oceli, strojní + ruční kování (ne / výhody), popis metody, nástroje, stroje (buchary, lisy), schémata, ukázky několika základních prací, pěchování, prodlužování, pro- / o- / pře- / sazování, děrování, technologické zásady, výkres výkovku, hmotnost polotovaru, průřezy, BOZP, … open die forging  NOVÉ

2010

Licence š
 verze – česká
16:9
 DVD-video, DVD Data
702,- Kč
27,30 €
Art.Nr./obj.č. 053
OBRÁBĚNÍ / Nekonvenční
„Laserem (LBM)“
32 min.
 053 Fyzikální metody obrábění, princip mechanismu úběru, konstrukce + druhy laserů, ne/výhody + parametry použití, popisování součástí, řezání + vyřezávání, svařování + pájení, tepelné zpracování, nanášení ochranných a otěruvzdorných povlaků, vrtání + soustružení + frézování laserem, gravírování, další použití, BOZP, … laser cutting  NOVÉ

2009

 Licence š
 verze – česká
 16:9  DVD-video, DVD Data
624,- Kč
23,40 €
Art.Nr./obj.č. 054
OBRÁBĚNÍ / Nekonvenční
„Elektroerozivní (EDM)“
45 min.
 054 Fyzikální metody obrábění, popis mechanismu úběru, ne / výhody postupu, základní výpočty, charakteristika strojů + CNC, výroba / použití nástrojových elektrod, dielektrikum, seřizování, měření a kontrola, způsoby vyplachování, hloubení dutin (zápustek a forem), složité tvary povrchů, řezání drátovou elektrodou (i tvarovou), leštění povrchů, vrtání mikrootvorů, … spark erosion  NOVÉ

2009

Licence š
 verze – česká
 16:9  DVD-video, DVD Data
877,50 Kč
35,10 €

/ TECHNOLOGIE / OBRÁBĚNÍ / B r o u š e n í /…

Art.Nr./obj.č. 021
„Ostření nástrojů“
34 min.
  Řezné materiály + podmínky, nože, frézy, vrtáky, pilové kotouče, výstružníky, závitníky, závitové čelisti, otupení, ostření ruční / strojní, brusky, přípravky, … grinding – re/sharpening  REMAKE

2008

Licence š verze – česká
4:3  DVD-video, DVD Data
663,- Kč
Art.Nr./obj.č. 022
„Rovinné plochy“
36 min.
 

Stroje, nástroje – kotouče, přípravky, upínání, rovina, příprava desky, úkos, bezpečnost práce, … flat (plane) grinding

 REMAKE

2008

 

Licence š

verze – česká
 4:3 DVD-video, DVD Data
702,- Kč
Art.Nr./obj.č. 023
„Válcové plochy“
41 min.
 

Stroje, chlazení, upínání, způsoby broušení, řezné podmínky, vnitřní plochy, vyvažování, … circular (cylindrical) grinding

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
799,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 024
„Podstata“
41 min.
 

Základní pojmy, nástroje, upínání, vyvažování, orovnávání, stroje, přípravky, měření, … grinding – principles

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
799,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 050
„Tvary“
40 min.
 

Stroje, přídavná zařízení, pomůcky, tabulky, měrky, výpočty, orovnávání, tvarování, šablony, obtahování, kotouč plochý, kopírování, Hamrovy metody, vnější a uzavřené vnitřní plochy, … grinding – shapes

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
780,- Kč
Art.Nr./obj.č. 051
„Drobné díly“
39 min.
 

Lunety (mechanická / magnetická), součásti s hroty / bez hrotů / s kuželem, stupňové obrobky, brusky, řezné podmínky, orovnávání + tvarování kotoučů, unášení obrobku, měření, opěrné plochy, příprava, broušení na hrubo / na čisto, … precision grinding

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
760,50 Kč

/ TECHNOLOGIE / SVAŘOVÁNÍ / . . . /

Art.Nr./obj.č. 034a
„Pájení – I.“
31 min.
 

Zařízení (pájedla, pájecí plynové hořáky, pece), přídavné materiály (pájky, tavidla), způsoby práce (na tvrdo / měkko), spec.pájky, příprava polotovaru, teploty (použitelnost), vzlínavost, zatékavost, … soldering

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
604,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 036a+b
„Podstata“ (A+B) 2 díly
38+33 min.
 

Železo, uhlík, ocel, třídy ocelí, legury, stárnutí, tvary svarů, svařitelnost, kalitelnost, předohřev, nečistoty, rovnovážný diagram, TZ svarku, ochranné prostředí, výpočty, el.+ tepel. veličiny, značení na výkresech, zkoušky svarů, přípravky, závady, bezpečnostní předpisy, … welding – principles

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
741,- Kč + 643,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 037a+b
„Praktické zkušenosti“ (A+B) 2 díly
39+42
min.
 

Bezpečnost. předpisy, provaření kořene, svar svislý / nad hlavou, deformace, struska ve svaru, těsnost,… Plamenem – póry, bubliny, trhliny, vruby, krápníky, studený svar, poutnický krok, stehy, propichování, … El. obloukem – velikost proudu, výtěžnost elektrody, zápal, rozstřik, děrový / žlábkový svar, plošné návary, charakteristiky zdrojů, ukončení, přehřátí svaru, … practical welding

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3 DVD-video, DVD Data
760,50 Kč + 819,- Kč
Art.Nr./obj.č. 038
„Elektrické odporové“
30 min.
 

Bodové, švové, bradavkové, stroje, příprava, režim práce, teploty, výpočty, pevnost, … spot welding

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
585,- Kč
Art.Nr./obj.č. 039
„Plamenem“
45 min.
 

Strojní vybavení, plyny, pomůcky, teploty, přídavný materiál, použití, bezpečnost práce, režim práce, … gas welding

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
877,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 040a
„Elektrickým obloukem – I.“
33 min.
 

Elektrody (jádro / obal), teploty, režim práce, okolní prostředí, příprava svarových ploch, pevnost, … arc welding

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
643,50 Kč

/ TECHNOLOGIE / TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ / . . . 

Art.Nr./obj.č. 046
„Podstata“
37 min.
 

Základy metalografie, měření teplot, rozdělení TZ, cementování, nitridace, rovnovážný diagram, chemicko-tepelné zpracování, … heat treatment – principles

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
721,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 047
„Žíhání“
34 min.
 

Účel, použití, žíhání na měkko / ke snížení vnitřního pnutí / izotermické / normalizační / s / bez překrystalizace, perlit lamelární / globulární, měření teplot, zařízení, … heat treatment – annealing

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3 DVD-video, DVD Data
663,- Kč
Art.Nr./obj.č. 048
„Kalení“
32 min.
 

Účel, kalitelnost, kalení martenzitické / se zmrazováním / termální / izotermické / povrchové, grafy, austenit, patentování, redukční kalení, … heat treatment – hardening

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
624,- Kč
Art.Nr./obj.č. 049
„Popouštění + Zušlechťování“
32 min.
 

Použitelnost, zařízení – pece / vany, popouštění na teploty nízké / vysoké, měření teplot, kombinované TZ, … heat treatment – quenching and tempering

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
624,- Kč

/ TECHNOLOGIE / MONTÁŽE / . . . /

Art.Nr./obj.č. 108
„Základní pojmy“
38 min.
 

Tg. postup, montážní prvky, m. nepohyblivá (plynulá / soustředěná / rozčleněná), m. pohyblivá (s pohybem nuceným / volným), příprava montáže, manipulace, spoje ne- / rozebiratelné, zabíhání, vyměnitelnost, … assembly – principles

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3 DVD-video, DVD Data
741,- Kč

/ TECHNOLOGIE / SLÉVÁNÍ / . . . /

Art.Nr./obj.č. 111
„Podstata“
38 min.
 

Teplota tavení, zabíhavost, smrštitelnost, modely, vnitřní pnutí, šablony, pojivo, formy, ostřivo, jádra, sušení, odlévání, vytloukání, čištění, vtok.soustava, TZ odlitků, kontrola, … casting – principles

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
741,- Kč
Art.Nr./obj.č. 113
„Metoda vytavitelného modelu“
27 min.
 

Použitelnost, výroba modelu + formy, zasypání + vypalování, odlévání, chladnutí, vytloukání, čištění, … casting – lost wax ...

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
526,50 Kč

/ TECHNOLOGIE / POVRCHOVÉ ÚPRAVY / . . . /

Art.Nr./obj.č. 045a
„Podstata – I.“
31 min.
 

Rozdělení, koroze, příprava, barvy, nátěry, stříkání, smaltování, chemická úprava (eloxování / chromátování / oxidace), pokovování (termické / mechanické / el.chemické), volba materiálu, plastové povlaky, … surface technology – principles

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
604,50 Kč

/ TECHNOLOGIE / OBRÁBĚNÍ / Soustružení

Art.Nr./obj.č. 001
„Kuželové plochy“
23 min.
 

Natočení nožových saní, příčným vysunutím koníku, podle vodicího pravítka, vnitřní kužely, … turning – cones

  DOPRODEJ

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
448,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 002
„Řezání závitů“
24 min.
 

Teorie závitu, způsoby výroby (závitníkem / nožem / závitovou čelistí), výpočty, seřízení, kontrola, měření, … turning – threading

 DOPRODEJ
Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
468,- Kč
Art.Nr./obj.č. 003+++
„Tvary, čela, zápichy, rýhování“
40 min.
 

Způsoby výroby, nástroje, seřízení, upichování, vypichování, vroubkování, … turning – shapes, facing, recessing, grooving, striae, +++ ukázky prací (17 minut).

  DOPRODEJ

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
448,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 004a
„Otvory“
31 min.
 

Středění obrobku, hledání středu, navrtávání, vrtání, vyvrtávání, vyhrubování vystružování, kontrola, … turning – holes, drilling, reaming

  DOPRODEJ

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
604,50 Kč

/ TECHNOLOGIE / OBRÁBĚNÍ / Frézování /…

Art.Nr./obj.č. 005
„Rovinné plochy“
18 min.
 

Frézami válcovými / čelními, dělicí kroužek, výpočty, hrubování / hlazení, chlazení, bezpečnost práce, … flat (plane) milling

  DOPRODEJ

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
351,- Kč
Art.Nr./obj.č. 011a
„Spojené plochy“
20 min.
 

Pravoúhlé / šikmé / složené, rozbor metod, praktické ukázky postupů, … milling – rightangles, angular, inclides, 

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
390,- Kč
Art.Nr./obj.č. 012
„Výřezy, drážky, tvary“
37 min.
 

Pravoúhlé, tvaru T, rybinovité, řezání, kopírování, podle orýsování, na otočném stole, tvarové frézy, … milling – slot, shape, T-slot, dovetail-slot, 

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3 DVD-video, DVD Data
721,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 013
„Dělicí přístroje“
47 min.
   Jednoduché, univerzální (dělení přímé / nepřímé jednoduché či složené / diferenciální,…), speciální, … milling – dividing (parting) mechanism 

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
916,50 Kč

/ TECHNOLOGIE / OBRÁBĚNÍ / . . . /

Art.Nr./obj.č. 014a
„Vrtání – I.“
38 min.
 

Podstata, pohyby, řezné podmínky, silové poměry, nástroje (druhy), zkvalitňování otvorů, … drilling

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
741,- Kč
Art.Nr./obj.č. 015
„Vyvrtávání“
37 min.
 

Vícevřetenové stroje, roztřídění prací, měření, rozbor metod, vodorovné, … boring

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
721,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 016a
„Ruční zpracování kovů – I.“
48 min.
 

Orýsování, měření, pilování, řezání, stříhání, vrtání, řezání závitů, ruční broušení, bezpečnost práce, … hand metall cutting

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
936,- Kč
Art.Nr./obj.č. 017
„Lícování“
23min.
 

Význam, základní pojmy, uložení, stupně přesnosti, soustavy jednotné díry a jednot. hřídele, kalibry, … fitting

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
448,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 018
„Podstata“ (úvod)
45 min.
 

Základní pojmy, tříska (princip, roztřídění, …), síla, obrobitelnost, geometrie nástroje, práce, … machining – principles (start)

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
877,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 035
„Podstata“ (závěr)
45 min.
 

Teplo, opotřebení, optimální řezné podmínky, požadavky na nástroje, … machining – principles (end)

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
877,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 019
„Hoblování“
38 min.
 

Princip, stroje, nástroje, řezné podmínky, upínání, bezpečnost práce, … planing

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
741,- Kč
Art.Nr./obj.č. 020
„Obrážení“
39 min.
 

Obecně, řezné podmínky, stroje, nástroje, mazání, bezpečnost práce, upínání, … slotting (shaping)

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
760,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 025
„Lapování“
36 min.
 

Princip, brusivo, řezný pohyb, pasta + kapalina, ruční + strojní, řezné podmínky, ozubená kola, … lapping

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3 DVD-video, DVD Data
702,- Kč
Art.Nr./obj.č. 026
„Honování“
31 min.
 

Obecně, nástroje, řezné podmínky a pohyb, upínání, kapalina, stroj, kontrola, použití, … honning

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
604,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 027
„Superfinišování“
28 min.
 

Princip, nástroje, řezné podmínky, kapalina, síly, řezný pohyb, použití, rychlost obrábění, … superfinishing

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
546,- Kč
Art.Nr./obj.č. 081a
„Optimalizace řezných podmínek – I.“
24 min.
 

Výrobní časy, pracnost, produktivita práce, výkon, hospodárný úběr materiálu, trvanlivost nástroje, … machining – optimum cutting conditions

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
468,- Kč

/ TECHNOLOGIE / TVÁŘENÍ / . . . 

Art.Nr./obj.č. 090a
„Podstata“
31 min.
 

Základní pojmy, deformace, pružnost, pevnost, stroje, výpočty, polotovary, za tepla / studena, kování, … forming – principles

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
604,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 091
„Stříhání“
34min.
 

Teorie, způsoby práce, výpočty, stroje, nástroje, polotovary, hospodárné využití materiálu, bezpečnostní předpisy, … shearing surface

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
663,- Kč
Art.Nr./obj.č. 092
„Ohýbání“
25 min.
 

Princip, způsoby práce, výpočty, odpružení, stroje, konstrukce nástroje, polotovary, bezpečnost práce, … bending

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3 DVD-video, DVD Data
487,50 Kč
Art.Nr./obj.č. 095
„Zápustkové kování“
38 min.
 

Zápustky, ohřev, stroje (lisy / buchary), výronek, užití, TZ výkovků, bezpečnostní předpisy, polotovary, … drop (die) forging

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
 4:3  DVD-video, DVD Data
741,- Kč
Art.Nr./obj.č. 099
„Metody přesného stříhání“
29 min.
 

Zaoblená střižná hrana, zkosený přidržovač, výpočty, přistřihování, kalibrování, … precision sheet metall cutting

 REMAKE

2008

Licence š  verze – česká
4:3 DVD-video, DVD Data
565,50 Kč

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes